KONTAKT OS ALLE HVERDAGE PÅ TLF. 2299 0020 abdance@abdance.dk

Priser og generelle bestemmelser 2018/2019

Sæsonen starter uge 35 og slutter i uge 13 uge afdansningsbal d. 30 . marts 2019. Sæsonen/kurset består af 26 lektioner á 45 min for børneholdene og 50 min. for parholdene.

For sportsdansere består sæsonen af 35 gange. Sæsonen starter i uge 35 og slutter i uge 25 – 2019. (Turneringsdansere er tilmeldt ved AB Dance for et helt turneringsår ad gangen. Fra 1. september 2018 til 31. august 2019)

Priser og betaling

AB Dance er en privatejet danseskole, som ikke får tilskud fra det offentlige. Hos AB Dance er betalingen 100% sikker og bliver foretaget gennem en krypteret forbindelse hos PBS og Nets. AB Dance opbevarer ingen kortinformationer, og du kan derfor trygt betale med Dankort m.m. Skiftes der kort, eller betalingsinformationer, skal oplysningerne ændres under den personlige profil på hjemmesidens medlems login. Bemærk: Kontingentet på en danseskole er en fast kursuspris. Prisen nedjusteres derfor IKKE pga. senere opstart.

Børn/Enkelt personer: 2470 kr.

Kan betales i 5 rater á 495 kr. – Gælder for september til marts

Par: 4030 kr.

Kan betales i 5 rater á 806 kr. – Gælder for september til marts

Sport: 4125 kr.

Kan betales i 5 rater á 825 kr. – Gælder for september til juni. Priserne er inklusiv Koda/Gramex afgifter og indmeldelses gebyr.

Tilmelding

Tilmelding sker online via www.abdance.dk under tilmelding. Tilmeld én elev af gangen. Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen. Alle elever skal være tilmeldt inden 2. lektion. (uge 36)

Hvad er en rate og hvornår skal de betales?

En rate er en fastsat sum, der betales på bestemte tidspunkter. Betalingen foregår i 5 rater som er: Forfalds datoer: 1. rate: Ved tilmelding 2. rate: 1.10.2018 3. rate: 1.11.2018 4. rate: 1.12.2018 5. rate: 1.1.2019 Herefter er sæsonen fra januar til april 2019 allerede forudbetalt.

Rabatordninger

Der ydes 15% i familierabat i samme husstand (Ikke gældende for den først tilmeldte). Der ydes 20% i rabat pr. efterfølgende hold, rabatten gives altid på det billigste hold. Hvis du skal gå på flere hold skal du tilmelde dig et hold ad gangen, da rabatten bliver trukket fra på nr. 2 hold. For at opnå 5 % i rabat i forbindelse med betaling af hele sæsonen, skal dette ske i september.

Kan jeg betale kontinget på danseskolen?

Desværre ikke. Al betaling foregår via hjemmesiden, så der ikke er “penge” på danseskolerne. Dermed undgår vi eventuelle forviklinger. Spørgsmål vedr. betaling henvises til vores mail eller telefon.

Ved manglende betaling

Vi kan alle glemme en betaling, derfor sender AB Dance “reminders” på mail. Modtages betaling stadigvæk ikke, påbegyndes vores rykkerprocedure. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.

Vigtige datoer
 • Forældredag for sportsdansere fredag d. 28. september 2018
 • Besøgsdage: uge 48
 • Juleafslutning: 10. – 14. December 2018
 • Institutmesterskab: 26. januar 2019
 • Afdansningsbal: 30. marts 2019
Datoer hvor danseskolen holder lukket
 • Efterårsferie: Lørdag 13. oktober 2018 – søndag 21. oktober 2018
 • Juleferie: Lørdag 15. december 2018 – mandag 7. januar 2019
 • Vinterferie: Lørdag 9. februar 2019 – søndag 17. februar 2019
 • Påskeferie: Lørdag 13. marts 2019 – mandag 22. marts 2019
 • Store Bededag: Fredag 17. april 2019
 • Kr. Himmelfartsferie: Torsdag 30. maj 2019 – søndag 2. maj 2019
 • Pinseferie: Lørdag 8. juni 2019 – mandag 10. maj 2019

De nævnte dage er alle inkl.

Undervisningen

Overværing af Undervisningen: Som udgangspunkt er det IKKE mulighed for at overvære undervisningen i det daglige. Vi har ret godt styr på børnene inde i salen, men er et barn meget ulykkeligt, kommer vi selvfølgelig ud med eleven, som så kan trøstes af mor og far udenfor salen. Videregivelse af koreografier: Undervisningen må ikke videregives.

Løbende information

Der vil løbende komme informationer via mail, og skulle du ikke modtage dem er der ofte tre årsager til dette: 1/ Tjek din JUNKmail eller SPAMfilter! 2/ Har vi fået din korrekte e-mail? Eller har du fået en ny? 3/ Er du tilmeldt? Tjek at din mail er rigtig under din profil.

Holdskifte

Generelt tilmelder man sig et bestemt hold, men skulle man være forhindret i at deltage på sit normale hold og det samme hold er programsat i en af de andre byer, er man meget velkommen til at flekse. Man skal blot lige give besked herom.

Nåle

Har man gået til dans i henholdsvis 5, 10, 15, 20… sæsoner, får man ved kursets afslutning, afdansningsbal, en erkendtlighed.

I løbet af et år, har danseskolen 2 sæsoner, vores vintersæson og vores forårssæson. Disse sæsoner finder sted i vores byer (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder).  Vintersæsonen starter i første uge af september og løber indtil afdansningsbal i marts/april. Herefter starter forårssæsonen, som er et kursus der består af ca. 10 lektioner. Som sportsdanser, løber sæsonen fra første uge i september til midt/slut juni. En sportsdansers danse år bliver dog stadig noteret for 2 sæsoner, ligeså vel som vore dansere i byerne.

Dette forudsætter dog, at oplysningerne er angivet korrekt i elevens profiloplysninger.  Oplysninger om antal sæsoner, skal indgives ved sæsonstart samtidig med 1. Indbetaling. Det er elevens egen opgave, at ajourføre antal danse år hvert år ved sæsonstart.

Under elevens profiloplysninger, under betaling, kan eleven se hvor mange betalinger der er indgivet og derved også se hvor mange og hvilke sæsoner man har gået.

Har man tidligere gået hos en anden danseskole, og ønsker at tælle disse sæsoner med, skal der gives besked herom.

Udmeldelse

Medlemskab ophører automatisk ved sæsonens udløb. Selvom vi jo er kede af at skulle sige farvel til en elev, kan det jo ske, at du får behov for at opsige dit medlemskab. Vi skal derfor bede om din skriftlige udmeldelse pr. mail til: abdance@abdance.dk INDEN 28. september 2018. Herefter er man økonomisk forpligtet for resten af sæsonen. Kontingent refunderes IKKE efter september måned. Ønsker du imidlertid at stoppe FØR sæsonen slutter? – er det til enhver tid Forbrugerstyrelsens regler om udmeldelse, der er gældende om minimum 6 mdr. kontingent. Ønsker du at stoppe efter 6 måneders perioden bliver din sidste træningsdag, løbende måned + 1 måned fra din opsigelsesdato. Du er først officielt udmeldt, når vi har registreret din udmeldelse, og bekræftet dette via en mail retur til dig! Dog skal kontingentet stadig forfalde, jvf. ovenstående udmeldelsesregler. Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales

Foto

Der gives samtidig lov til at der må tages foto af dig eller dit barn til brug på facebook og hjemmesiden, ved godkendelse af de gennerellebestemmelser.

Ret til ændringer forbeholdes.
VED TILMELDING ACCEPTERER DU SAMTIDIG VORES GENERELLE BESTEMMELSER 

Skal vi ringe dig op?