KONTAKT OS ALLE HVERDAGE PÅ TLF. 2299 0020 abdance@abdance.dk

Cookie og privatliv text

Oplysninger om danseskolens behandling af personoplysninger

Danseskolen behandler oplysninger om kunder til brug for førelsen af danseskolens kunderegister og bogføring.

Danseskolens dataansvarlige, Ann-Berit Aagaard, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i danseskolens kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering. Bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen. Der behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved tilmelding til danseskolen. Uden samtykke til danseskolens behandling af kundeoplysninger er tilmelding til danseskolen ikke mulig.

Personoplysninger om kunder i danseskolen behandles udelukkende internt i danseskolen og videregives ikketil tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Hver kunde har ret til at anmode danseskolens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om medlemmet eller til at gøre indsigelse mod danseskolens behandling. Kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Kunden har ret til at trække sit samtykke til danseskolens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.